Huisregels

Huisregels Omnisport Apeldoorn

 1. Omnisport is ten tijde van het NK baanwielrennen alleen toegang met een geldig toegangsbewijs of accreditatie
 2. De accommodatie is 1,5 uur voor aanvang wedstrijd geopend voor publiek.
 3. Eigen consumpties meenemen zijn niet toegestaan. Er zijn horecagelegenheden in het pand waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn. Bij de entree zal een tassencontrole plaats vinden.
 4. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden
 5. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.
 6. Flyeren en collecteren is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie
 7. De beveiliging heeft het recht om fouilleringen en of visitatie uit te voeren. Indien u hier geen medewerking aan verleent, wordt u de toegang geweigerd.
 8. Het gehele gebouw is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten op de daarvoor aangewezen locaties
 9. U dient ten alle tijden instructies van de veiligheidsdiensten en/of personeel van Omnisport op te volgen
 10. Het is niet toegestaan over de reling van de wielerbaan heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit over de reling heen gehangen worden
 11. Betreding van de wielerbaan door onbevoegden is niet toegestaan
 12. Omnisport/organisatie kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven.
  Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 13. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico.
 14. Omnisport en Organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zover onderstaand als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Omnisport en Organisatie.
 15. Omnisport en organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 16. Voor zover Omnisport en Organisatie geen beroep toekomt op vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Omnisport ten hoogte aansprakelijk voor hetgeen in de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 17. Het is toegestaan foto’s en/of video’s te maken voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke toestemming is commercieel/professioneel gebruik niet toegestaan. Is het voor commerciele doeleinden dat dient u een persaccreditatie aan te vragen, kijk daarvoor op www.nkbaanwielrennen.nl/pers
 18. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de beveiliging/Omnisport over de mogelijk te nemen maatregelen

Het NK wordt mede mogelijk gemaakt door